• Verilerin yurtiçinde saklanması,
  • Geliştirme ve Destek personelinin güvenlik taramalarına tabi tutulması,
  • Yer alan tüm ürünler için 7 x 24 destek koşulları,
  • ETOM Cloud harici 3. Taraf kurulum ve yönetimi şartları,


ETOM Cloud Marketplace’de yer alan ürünlerin kamu kullanımı alanları ve fırsatlarını görüşmek için bizimle iletişime geçiniz.


satis@etom.cloud